Thông tin tổng đài Vietnam Airlines

Thông tin tổng đài Vietnam Airlines

Lượt xem : 316

Kể từ ngày 01/05/2017

Tổng đài chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines: 19001100

Tổng đài chăm sóc hội viên bông sen vàng của Vietnam Airlines: 19001800