Bạn đã sẵn sàng bay cùng Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group chưa?

Bạn đã sẵn sàng bay cùng Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group chưa?

Lượt xem : 45

Bạn đã sẵn sàng bay cùng Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group chưa? 

Hãy ổn định vị trí, thắt dây an toàn và cùng đón chờ bài hát chủ đề sẽ ra mắt vào 20h00 ngày 11.07.2022!

Are you ready to fly with Vietnam Airlines and SpaceSpeakers Group?

Please take your seat, fasten your seat belt and ready to enjoy the theme song which will be released at 8:00PM on July 11th, 2022!