TCT Hàng không Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: Đẩy mạnh tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

TCT Hàng không Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: Đẩy mạnh tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem : 127

✈Sáng nay 14/12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để thảo luận và nhất trí thông qua những định hướng trong phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của các cổ đông, được kỳ vọng là giải pháp trọng tâm giúp Vietnam Airlines nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, dần phục hồi và sẵn sàng nguồn lực phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát.