Thông báo khai thác nhà ga T2 tại sân bay Nha Trang

Thông báo khai thác nhà ga T2 tại sân bay Nha Trang

Vietnam Airlines trân trọng thông báo về việc khai thác các chuyến bay quốc tế tại nhà ga T2 sân bay Nha Trang như sau:
Từ ngày 27/06/2018 nhà ga T2 tại sân bay Nha Trang sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Trong các ngày từ 27/06/2018 đến 30/06/2018 sẽ khai thác các chuyến bay Nha Trang - Hàn Quốc và Nha Trang - Nam Kinh (Trung Quốc).
Từ ngày 01/07/2018 sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đi đến tại nhà ga T2.