VNA lọt Top 10 Thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc năm thứ hai liên tiếp

VNA lọt Top 10 Thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc năm thứ hai liên tiếp

Lượt xem : 179

Theo báo cáo mới công bố của công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới KPMG, Vietnam Airlines là một trong 10 thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng hàng không Quốc gia lọt vào bảng xếp hạng này và là đại diện duy nhất trong lĩnh vực hàng không.

Thông tin chi tiết xem tại: http://spirit.vietnamairlines.com/vi/emagazine/tin-tct-105/vna-lot-top-10-thuong-hieu-co-trai-nghiem-khach-hang-xuat-sac-nam-thu-hai-lien-tiep-12231.html?fbclid=IwAR06LWdohCqnfdAJvcHHXC3fj3VtpGeO6u3cEXraN70LGIqCW8GAw9J4g1w.