DẶM LOTUSMILES – CỨ BAY LÀ CÓ

DẶM LOTUSMILES – CỨ BAY LÀ CÓ

Lượt xem : 116

DẶM LOTUSMILES – CỨ BAY LÀ CÓ 
 
Tích lũy dặm Lotusmiles chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Đăng ký trở thành hội viên Bông Sen Vàng để tích lũy dặm với mọi hạng đặt chỗ của vé. Hãy bắt đầu hành trình tích lũy dặm ngay từ hôm nay! 
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines?fbclid=IwAR3G1NlK9l7MrXYLxn0by0ywod5z3LrIK6Gg7BDcBXRP6GF75NCJjBZqjic