ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ

Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ web portal

Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ web portal

Các đại lý có thể xem và download hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ web portal ở file bên dưới:

viet-nam-airlines-T6rih00C-webportal JUN CNMT_.pdf
*Cập nhật ngày 2018-06-14 11:10:06