Đóng góp ý kiến

Góp ý

Thông tin liên hệ

VIETNAM AIRLINES - VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 39 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

Số điện thoại: (84) 511 – 3821130

Fax: (84) 236 – 3832759