CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

FORUM CÁC VẤN ĐỀ VỀ KHÁC

FORUM CÁC VẤN ĐỀ VỀ KHÁC

Đây là forum dành cho các vấn đề khác.

Các bạn hãy đặt câu hỏi bằng cách bình luận ở dưới topic này, các chuyên viên của Vietnam Airlines sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất!


*Cập nhật ngày 2017-06-07 16:50:41

Bình luận