CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÁC NHẬN CHỖ

Xác định hạng dịch vụ trên chuyến bay liên danh VN*

Xác định hạng dịch vụ trên chuyến bay liên danh VN*

- Khuyến cáo đến kênh bán, khách hàng về sản phẩm C/Y-Pre của VN trên đường bay Châu Âu

- Hướng dẫn tham khảo xác định hạng dịch vụ trên chuyến bay liên danh VN*

viet-nam-airlines-QsIMslBm-CV338-TMHK0001.pdf
*Cập nhật ngày 2018-05-09 01:47:29

Bình luận