Đăng ký tham gia CA

Đăng ký tham gia CA

Đăng ký tham gia CA

Lượt xem : 0

MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG LỚN

 

1. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG (* Thông tin bắt buộc)

Tên công ty (*):

Địa chỉ (*):

Số điện thoại (*):

Số fax (*):

Email (*):

Quốc tịch: Việt nam

Ngày thành lập công ty:

Chi phí đi lại quốc tế ước tính hàng năm:

Chi phí đi lại nội đại ước tính hàng năm:

Điểm đến chính: đa dạng

Số lượng nhân viên văn phòng:

Mức cam kết doanh số (*):

Số lượng nhân viên thường xuyên đi lại:

2. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO HÀNG ĐẦU CỦA CÔNG TY

Họ và tên:

Chức danh:

Ngày sinh:

Số thẻ Bông sen vàng (nếu có):

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Số fax văn phòng:

Địa chỉ e-mail:

Chơi gôn

¨

Quần vợt

¨

Văn hoà & nghệ thuật

¨

Các hoạt động khác (xin vui lòng chỉ rõ)

Thăm quan

¨

Bóng đá

¨

Hoà nhạc

¨

 

Họ và tên:

Chức danh:

Ngày sinh:

Số thẻ Bông sen vàng (nếu có):

Số điện thại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Số fax văn phòng:

Địa chỉ e-mail:

Chơi gôn

¨

Quần vợt

¨

Văn hoà & nghệ thuật

¨

Các hoạt động khác (xin vui lòng chỉ rõ)

Thăm quan

¨

Bóng đá

¨

Hoà nhạc

¨

 

3. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY

Họ và tên (*):

Chức danh (*):

Ngày sinh (*):

Số thẻ Bông sen vàng (nếu có):

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động (*):

Số fax văn phòng:

Địa chỉ e-mail (*):

Chơi gôn

¨

Quần vợt

¨

Văn hoà & nghệ thuật

¨

Các hoạt động khác (xin vui lòng chỉ rõ)

Thăm quan

¨

Bóng đá

¨

Hoà nhạc

¨

 

4. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH MUA VÉ MÁY BAY CỦA CÔNG TY

Họ và tên (*):

Chức danh (*):

Ngày sinh:

Số thẻ Bông sen vàng (nếu có):

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động (*):

Số fax văn phòng:

Địa chỉ e-mail (*):

Chơi gôn

¨

Quần vợt

¨

Văn hoà & nghệ thuật

¨

Các hoạt động khác (xin vui lòng chỉ rõ)

Thăm quan

¨

Bóng đá

¨

Hoà nhạc

¨

 

5. THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Đại lý thứ 1 (*):

Đại lý thứ 2:

Địa chỉ (*):

Địa chỉ:

               

Điều kiện:

Thông tin trong mẫu đăng ký trên là bắt buộc và được sử dụng vào các mục đích cung cấp ưu đãi và dịch vụ của Hàng không Việt Nam hoặc các mục đích nghiên cứu thị trường như điều tra hoặc cung cấp tin tức hoặc gửi thư giới thiệu sản phẩm cho Quý công ty. Mọi thông tin đều được bảo mật. Nếu Quý công ty có nhu cầu sử dụng hoặc cập nhật thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng TMHK – Vietnam Airlines Khu vực miền Trung. Nếu Quý công ty không muốn nhận thêm các thông tin quảng cáo của Hàng không Việt Nam, xin vui lòng đánh dấu vào đây. ¨

 

Ngày đăng ký:......../......./.........

 

Ký tên, đóng dấu

viet-nam-airlines-lq3f6lM9-Bieu mau - Dang ky tham gia CA.DOCX
Download
*Cập nhật ngày 2021-03-31 15:50:05