Định nghĩa

Định Nghĩa

Định Nghĩa

Lượt xem : 0

Chương trình khách hàng lớn được xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ các công ty, tổ chức thường xuyên sử dụng sản phẩm của Vietnam Airlines thông qua việc cung cấp một giải pháp toàn diện nhằm không những giảm thiểu chi phí mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ cho các công ty, tổ chức – những khách hàng lớn của Vietnam Airlines.

 


*Cập nhật ngày 2017-05-17 00:06:19