Định nghĩa

Định Nghĩa

Định Nghĩa

Lượt xem : 0

Chương trình “Khách hàng lớn” được Vietnam Airlines thiết kế để tạo ra một chuỗi các ưu đãi, bao gồm tiết kiệm chi phí đi lại và chất lượng dịch vụ cao cho các công ty và tổ chức (Đơn vị̣) - những khách hàng lớn thân thiết của Vietnam Airlines (VNA).

Tham gia BIZconnect cùng Vietnam Airlines, đơn vị nhận được sự chăm sóc tốt nhất và hưởng các ưu đãi từ việc sử dụng sản phẩm của VNA.

 


*Cập nhật ngày 2021-09-07 14:49:05