Bộ điều kiện trả thưởng Bông Sen Vàng

BỘ ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG BÔNG SEN VÀNG

BỘ ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG BÔNG SEN VÀNG

LOTUSMILES REDEMPTION

GENERAL RULES

(Bộ điều kiện trả thưởng Bông Sen Vàng tại file đính kèm)

 

viet-nam-airlines-ckfkVjVh-GR18 WW V3 0_GDHV_Bo DKC nam 2018.pdf
*Cập nhật ngày 2018-11-07 09:07:19