Tích lũy dặm

TÍCH LŨY DẶM THƯỞNG LOTUSMILES

TÍCH LŨY DẶM THƯỞNG LOTUSMILES

Lượt xem : 0

QUÝ HỘI VIÊN CÓ THỂ TÍCH LŨY DẶM LOTUSMILES 

§ TÍCH LŨY DẶM LOTUSMILES TRÊN VNA:

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/with-Vna

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/eligible-flight-and-miles-scheme

§ TÍCH LŨY DẶM LOTUSMILES TRÊN ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-skyteam

§ TÍCH LŨY DẶM LOTUSMILES TRÊN ĐỐI TÁC KHÁC:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-other-partners


*Cập nhật ngày 2022-02-08 08:40:17