Lotus Club

HỘI VIÊN LOTUS CLUB CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

HỘI VIÊN LOTUS CLUB CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Lượt xem : 0

Cách thức tham gia:

  • Đối tượng tham gia: bookers thuộc đại lý của CNMT, có EPR đặt chỗ và xuất vé.
  • Đăng ký hội viên Bông Sen Vàng: đăng ký thành công hội viên LotuSmiles trên website: http://www.vietnamairlines.com hoặc trên Mobil apps; cập nhật số thẻ hội viên và một số thông tin theo mẫu bên dưới gửi về hòm thư: lotusmiles.dad@vietnamairlines.com (hòm thư này sẽ nhận email đăng ký bắt đầu từ hôm nay)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÂU LẠC BỘ SEN VÀNG (LOTUS CLUB)

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

SỐ THẺ HV BSV

ĐẠI LÝ

EPR

EMAIL

TEL

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV337-TBAO CHUONG TRINH TIM HIEU SEN VANG0001.pdf
*Cập nhật ngày 2017-09-26 11:00:37