GÓC SEN VÀNG

Góc Sen Vàng

Góc Sen Vàng

Lượt xem : 0

Với mong muốn bookers của các đại lý cùng Lotusmiles-dad phục vụ khách hàng đồng thời là hội viên Bông Sen Vàng của mình ngày một tốt hơn; Lotusmiles-dad lập chuyên mục “Góc Sen Vàng.

Chuyên mục “Góc Sen Vàng sẽ đăng tải những mẫu tin liên quan đến Chương trình Bông Sen Vàng mà các bookers cần lưu ý để tư vấn khi phục vụ khách hàng của mình là hội viên Bông Sen Vàng.


*Cập nhật ngày 2017-09-27 14:03:18