Cách thức gia nhập hội viên

Các bước đăng ký hội viên Bông Sen Vàng

Các bước đăng ký hội viên Bông Sen Vàng

Lượt xem : 0

1. Bước 1Đăng nhập vào website của Vietnam Airlines: http://www.vietnamairlines.com; chọn Chương trình Bông Sen Vàng - Đăng ký hội viên Bông Sen Vàng.

2. Bước 2:

- Điền thông tin cá nhân (Lưu ý các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)

- Chọn "Tiếp theo" để tiếp tục cập nhật thông tin truy cập TK:

(Thông tin này là mật khẩu truy cập trực tuyến tài khoản của hội viên để xem thông tin TK và lấy thưởng trực tuyến)

- Chọn "tiếp theo" để cập nhật tiếp thông tin: Thông tin về địa chỉ thư tín bao gồm:

+ Địa chỉ thư tín để nhận thẻ hoặc ấn phẩm

+ Số điện thoại liên lạc hội viên 

+ Địa chỉ thư điện tử

- Chọn "tiếp theo" để điền thông tin bổ sung.

Lưu ý " Mã khuyến mại" đăng nhập theo từng Chương trình khuyến mại. (Xem mục các chương trình khuyến mại)


- Chọn "Đăng ký"

3. Bước 3: Vào hộp thư điện tử đã đăng ký với chương trình kích hoạt, sau đó quay lại hộp thư để nhận thẻ hội viên. 

 

 

 


*Cập nhật ngày 2017-06-09 01:02:25