Cách thức gia nhập hội viên

Các bước đăng ký hội viên Bông Sen Vàng

Các bước đăng ký hội viên Bông Sen Vàng

1. Bước 1Đăng nhập vào website của Vietnam Airlines: http://www.vietnamairlines.com; chọn Chương trình Bông Sen Vàng - Đăng ký hội viên Bông Sen Vàng.

2. Bước 2:

- Điền thông tin cá nhân (Lưu ý các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)

- Chọn "Tiếp theo" để tiếp tục cập nhật thông tin truy cập TK:

(Thông tin này là mật khẩu truy cập trực tuyến tài khoản của hội viên để xem thông tin TK và lấy thưởng trực tuyến)

- Chọn "tiếp theo" để cập nhật tiếp thông tin: Thông tin về địa chỉ thư tín bao gồm:

+ Địa chỉ thư tín để nhận thẻ hoặc ấn phẩm

+ Số điện thoại liên lạc hội viên 

+ Địa chỉ thư điện tử

- Chọn "tiếp theo" để điền thông tin bổ sung.

Lưu ý " Mã khuyến mại" đăng nhập theo từng Chương trình khuyến mại. (Xem mục các chương trình khuyến mại)


- Chọn "Đăng ký"

3. Bước 3: Vào hộp thư điện tử đã đăng ký với chương trình kích hoạt, sau đó quay lại hộp thư để nhận thẻ hội viên. 

 

 

 


*Cập nhật ngày 2017-06-09 08:02:25