Mua/Chuyển nhượng dặm-chặng bay

Mua dặm/chặng bay, chuyển nhượng dặm

Mua dặm/chặng bay, chuyển nhượng dặm

Lượt xem : 0

2.4.1 Các định nghĩa

a. Yêu cầu mua dặm:

Hội viên có thể yêu cầu mua dặm thưởng hoặc dặm xét hạng.

a1. Yêu cầu mua dặm thưởng: Là yêu cầu mua dặm của hội viên gửi tới Trung tâm KHTX hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines.

a2. Yêu cầu mua dặm xét hạng: Là yêu cầu mua dặm của hội viên gửi tới Trung tâm KHTX hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines để mua dặm xét hạng cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó

b. Yêu cầu chuyển nhượng dặm:

Là yêu cầu của hội viên gửi tới Trung tâm KHTX hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines đề nghị chuyển một số dặm trong tài khoản dặm của mình sang tài khoản dặm của một hội viên khác. Hội viên có thể chuyển nhượng dặm tại bất kỳ thời điểm nào. Dặm có thể chuyển nhưởng để lấy thưởng ngay hoặc cả khi chưa có nhu cầu lấy thưởng.

c. Yêu cầu mua chặng bay xét hạng:

Là yêu cầu mua chặng bay của hội viên gửi tới Trung tâm KHTX hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines để mua chặng bay xét hạng cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó.

2.4.2. Giá và các điều kiện áp dụng khi hội viên mua dặm xét hạng/chặng bay xét hạng của Chương trình Bông Sen Vàng:

a. Giá áp dụng: 

a1. Đối với dặm xét hạng

- Dặm bán theo gói, mỗi gói 1.000 dặm, bán tối thiểu 2.000 dặm;

- Đơn giá áp dụng (đã bao gồm thuế):

 • Tại thị trường nước ngoài: 0,1 Đô la Mỹ/dặm.
 • Tại thị trường Việt Nam: 2.250 VNĐ/dặm.

a2. Đối với chặng bay xét hạng:

- Bán tối thiểu 2 chặng bay;

- Đơn giá áp dụng (đã bao gồm thuế):

 • Tại thị trường nước ngoài: 100 USD/1 chặng bay;
 • Tại thị trường Việt Nam: 2.250.000 VNĐ/1 chặng bay.

b. Điều kiện áp dụng:

b1. Đơn giá có thể được thay đổi và không cần báo trước cho hội viên. Ban TTBSP có trách nhiệm triển khai tới các đơn vị khi đơn giá thay đổi;

b2. Dặm xét hạng/chặng bay xét hạng đã mua dùng để nâng hạng thẻ theo quy định của Bông Sen Vàng;

b3. Hội viên chỉ được mua dặm xét hạng/chặng bay xét hạng từ Trung tâm KHTX;

b4. Dặm xét hạng/chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;

b5. Dặm xét hạng/chặng bay xét hạng có thể mua cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng.

b6. Dặm xét hạng đã mua dùng để lấy thưởng, có giá trị sử dụng theo quy định của Bông Sen Vàng;

b7. Trong trường hợp mua dặm xét hạng/chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết đã được sự đồng ý của hội viên nhận dặm/chặng bay Bông Sen Vàng;

b8. Trong trường hợp người nhận không đồng ý nhận thẻ và dặm/chặng bay cho tặng, hội viên có trách nhiệm phải thông báo cho Trung tâm KHTX ngay sau khi nhận được thẻ và gửi lại thẻ cho Trung tâm KHTX trong thời hạn 30 ngày. Sau khi nhận được thông báo không đồng ý của hội viên, Trung tâm KHTX sẽ tiến hành hạ hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản hội viên.

2.4.3 Giá và các điều kiện áp dụng khi hội viên mua dặm thưởng của Chương trình Bông Sen Vàng

a. Giá áp dụng

- Dặm được bán theo gói, mỗi gói có giá trị 1.000 dặm.

Ví dụ: Trong trường hợp nếu hội viên thiếu 2.300 dặm để lấy thưởng thì hội viên phải mua 3.000 dặm. Hội viên sử dụng 2.300 dặm để lấy thưởng, 700 dặm sẽ được cộng vào tài khoản dặm.

- Đơn giá áp dụng (đã bao gồm thuế):

 • Tại thị trường nước ngoài: 0,025 Đô la Mỹ/dặm
 • Tại thị trường Việt Nam: 575 VNĐ/dặm.

b. Điều kiện áp dụng:

b1. Trong trường hợp mua dặm để đủ dặm lấy thưởng, đơn yêu cầu mua dặm cấp thưởng phải được gửi cùng mẫu đơn Yêu cầu cấp thưởng. Hội viên thanh toán số tiền mua dặm cùng với các khoản lệ phí và thuế khi lấy vé thưởng.

b2. Hội viên chỉ được mua dặm từ Trung tâm KHTX.

b3. Dặm thưởng đã mua (hội viên đã trả tiền) không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng.

b4. Giá và các điều kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Ban TTBSP có trách nhiệm triển khai tới các đơn vị khi có thay đổi.

b5. Các điều kiện hạn chế bổ sung khác có thể được áp dụng.

2.4.4 Giá và các điều kiện áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng dặm giữa các hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng:

a. Cả người nhận và người cho dặm đều phải là hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng.

b. Giá trị tối thiểu cho 1 lần chuyển nhượng là 1.000 dặm.

c. Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.

d. Đơn giá dặm chuyển nhượng áp dụng (đã bao gồm thuế):

 • Tại thị trường nước ngoài: 0,01 Đô la Mỹ/dặm.
 • Tại thị trường Việt Nam: 225 VNĐ/dặm.

e. Phí thực hiện việc chuyển nhượng dặm áp dụng (đã bao gồm thuế):

 • Tại thị trường nước ngoài: 10 Đô la Mỹ/1 lần chuyển nhượng.
 • Tại thị trường Việt Nam: 225.000 VNĐ/1 lần chuyển nhượng.

f. Giá và phí chuyển nhượng dặm có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Ban TTBSP sẽ triển khai đến các đơn vị khi có thay đổi.

g. Đơn chuyển nhượng dặm phải có chữ ký của cả người cho và người nhận. Trên đơn phải có thông tin nêu rõ các loại phí mà hội viên phải thanh toán khi thực hiện việc chuyển nhượng.

h. Để tránh tranh chấp sau này giữa người nhận và người chuyển nhượng, người nhận dặm phải xuất trình thẻ hội viên, chứng minh thư hoặc hộ chiếu gốc của cả người chuyển nhượng và người nhận khi thanh toán phí chuyển nhượng.

i. Dặm đã cho tặng (hội viên đã trả tiền phí chuyển nhượng) không được hoàn trả lại vào tài khoản của người cho tặng.

j. Ví dụ về trường hợp cho tặng dặm giữa các Hội viên Bông Sen Vàng:

Hành trình HAN-SGN-HAN 25.000 dặm. Hội viên đang có 23.300 dặm và còn thiếu 1.700 dặm để lấy thưởng cho hành trình trên. Như vậy, hội viên cần nhận 2.000 dặm cho việc lấy thưởng này từ một hội viên Bông Sen Vàng khác. Số dặm thừa (300 dặm) sẽ được cộng vào tài khoản của Hội viên được tặng dặm nhưng không dùng để xét hạng thẻ.

Số tiền mà hội viên nhận dặm tặng phải thanh toán cho Vietnam Airlines sẽ là 30 Đô la Mỹ, bao gồm các chi phí như sau:    

 • Phí chuyển nhượng tính trên dặm: 2.000 dặm x 0,01 Đô la Mỹ = 20 Đô la Mỹ.
 • Phí thực hiện cho 1 lần chuyển nhượng 10 Đô la Mỹ.

*Cập nhật ngày 2017-04-27 14:50:26