Trả thưởng

Trả thưởng

Trả thưởng

Lượt xem : 0

2.3.1. Các loại phần thưởng Bông Sen Vàng và phạm vi áp dụng:

a. Vé thưởng hội viên và người trong nhóm chỉ định nhận thưởng là vé thưởng được cấp, trên cơ sở khấu trừ dặm, cho hội viên hoặc cá nhân có tên trong Danh sách nhận thưởng được hội viên chỉ định trong Yêu cầu cấp thưởng;

b. Thưởng nâng hạng ghế:

b1. Thưởng nâng hạng ghế Thương gia trên các chuyến bay của Vietnam Airlines:

b1.1. Áp dụng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines (do VN khai thác hoặc trên phần chỗ cứng của VN) với vé mua có toàn bộ hành trình đi trên VN hoặc hành trình có sự tham gia của hãng khác. 

b1.2. Chỉ áp dụng khi các vé mua Phổ thông có hạng đặt chỗ là: W, Z, Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, R,T

b1.3. Tuân thủ các điều kiện hạn chế của vé mua hạng phổ thông tương ứng. Trong trường hợp vé mua được phép gia hạn, thay đổi hành trình, phần thưởng nâng hạng ghế cũng được gia hạn, thay đổi hành trình tương ứng với vé mua (áp dụng cho các chuyến bay của Vietnam Airlines được lấy thưởng). Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới nhiều hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên. Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới ít hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch không được truy hoàn lại vào tài khoản hội viên.

b1.4. Có thời hạn hiệu lực trùng với vé mua và là phần không thể tách rời của vé mua. Phần thưởng nâng hạng ghế sẽ không làm thay đổi các hạn chế đang áp dụng cho vé mua dùng để nâng hạng. Khi vé mua hết hạn hoặc đã chi hoàn, phần thưởng nâng hạng ghế không còn giá trị sử dụng để nâng hạng cho những vé mua khác.

b2. Thưởng nâng hạng ghế Thương gia trên các chuyến bay của các hãng hàng không SkyTeam:

b2.1. Chỉ áp dụng khi vé mua hạng Phổ thông có hạng đặt chỗ nhất định nếu được quy định trong hợp đồng song phương giữa Vietnam Airlines và các đối tác.

b2.2. Ban TTBSP sẽ triển khai tới các đơn vị các hạng đặt chỗ và các điều kiện để nâng hạng ghế trên các chuyến bay của các hãng hàng không SkyTeam nếu được thỏa thuận trong các hợp đồng song phương.

c. Thưởng hành lý quá cước:

c1. Hội viên có thể lấy thưởng Hành lý quá cước cho bản thân, hoặc cho người trong nhóm chỉ định nhận thưởng;

c2. Chỉ áp dụng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và do Vietnam Airlines khai thác;

c3. Hành lý quá cước được trả thưởng theo gói với mỗi gói là 10kg. Giới hạn khối lượng hành lý trả thưởng tối đa là 30 kg (tối đa 3 gói);

d. Vé thưởng vòng quanh thế giới theo quy định của SkyTeam (Around the world award ticket):

Các quy định khi lấy vé thưởng Vòng quanh thế giới:

d1. Hành trình phải theo 1 chiều liên tục từ hướng Đông sang hướng Tây hoặc từ hướng Tây sang hướng Đông (không chấp nhận có hành trình ngược lại);

d2. Phải bao gồm 1 chuyến bay qua Thái Bình Dương và 1 chuyến bay qua Đại Tây Dương;

d3. Tối đa 6 điểm dừng quá 24 tiếng (stopover) cho cả hành trình, trong đó không quá 3 stopover trong cùng 1 châu lục (châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Đại Dương);

d4. Phần thưởng cho phép bao gồm 1 “open jaw”, 1 “open jaw” được coi là 1 stopover;

d5. Số dặm yêu cầu cho hạng Phổ thông: 200,000 dặm, hạng Thương gia: 300,000 dặm, và hạng Nhất: 380,000 dặm   

e. Thưởng sử dụng phòng chờ hạng Thương gia cho người thân:

e1. Áp dụng cho 01 người thân đi trên chuyến bay xuất phát cùng ngày với hội viên Bạch kim hoặc Vàng.

e2. Danh sách người thân bao gồm: Cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ chồng/vợ; chồng/vợ; con đẻ/con nuôi.

e3. Chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay là VN;

e4. Chỉ áp dụng cho các phòng chờ hạng Thương gia tại Việt Nam.

e5. Hội viên hạng Bạch kim và Vàng khi lấy thưởng phòng chờ cho người thân cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân như liệt kê tại mục e2.

f. Thưởng trên các đối tác phi hàng không:

Thưởng trên các đối tác phi hàng không được quy định trong hợp đồng song phương giữa Vietnam Airlines và các đối tác phi hàng không. Ban TTBSP có trách nhiệm triển khai cụ thể cho các đơn vị và hội viên.

2.3.2. Nguyên tắc áp dụng

a. Hội viên các hạng thẻ bao gồm cả hội viên đăng ký được quyền khấu trừ dặm tích lũy để đổi lấy vé thưởng trên các chuyến bay và các chặng bay của Vietnam Airlines hoặc trên các chuyến bay và các chặng bay của các hãng hàng không SkyTeam; hoặc các chuyến bay và các chặng bay do các hãng hàng không khác khai thác mà Vietnam Airlines có thể trả thưởng theo các hợp đồng hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên; hoặc các phần thưởng là sản phẩm dịch vụ của các đối tác Chương trình Bông Sen Vàng.

* Đối tượng được lấy thưởng:

 • Hội viên Bông Sen Vàng các hạng thẻ Bạch Kim, Vàng, Titan, Bạc, Đăng ký
 • Người trong danh sách nhận thưởng được hội viên Bạch Kim và Vàng chỉ định theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng.
 • Người ngoài danh sách nhận thưởng được hội viên Bạch Kim và Vàng yêu cầu khi lấy thưởng.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 01/02/2016

b. Hội viên có thể yêu cầu lấy thưởng theo 2 hình thức sau:

b1. Lấy thưởng trực tuyến trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines

b2. Lấy thưởng tại các chi nhánh của Vietnam Airlines: Yêu cầu cấp thưởng cho vé thưởng, phần thưởng nâng hạng ghế phải gửi trước ngày bay ít nhất 05 ngày (đối với Hội viên hạng Bạch kim và Vàng) và 07 ngày (đối với Hội viên hạng Titan, Bạc và Đăng ký). Yêu cầu cấp thưởng cho hành lý quá cước phải gửi ít nhất 3 ngày trước ngày bay (không tính ngày nghỉ theo lịch)

c. Hội viên được lấy vé thưởng khi hạng đặt chỗ trả thưởng còn mở bán. Ngoài ra, khi hội viên lấy thưởng trong các thời gian cao điểm, các điều kiện được áp dụng như sau :

c1. Số dặm để lấy thưởng trong mùa cao điểm được quy định cụ thể trong bảng trả thưởng tại Phụ lục 1;

c2. Phải đặt chỗ và được xác nhận chỗ trong giai đoạn cao điểm;

c3. Có thể đổi ngày bay cho vé thưởng nếu còn chỗ nhưng sẽ bị trừ thêm dặm nếu đổi ngày bay vào giai đoạn cao điểm.

c4. Hội viên không được phép sử dụng vé thưởng đi go-show trên các chuyến có số hiệu VN (do VN khai thác hoặc trên phần chỗ cứng của VN) trong giai đoạn cao điểm.

c5. Hội viên phải thanh toán các khoản phí khi thay đổi chuyến bay, ngày bay, giờ bay trong giai đoạn cao điểm trên một số đường bay (áp dụng theo quy định hiện hành của VN tại từng thời điểm).

c6. Hàng năm, hội viên sẽ được Chương trình Bông Sen Vàng thông báo thời gian cao điểm trên các kênh truyền thông của Chương trình và trên trang web của Vietnam Airlines.

d. Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ có trách nhiệm cung cấp danh sách các khoảng thời gian cao điểm và thấp điểm; hạng đặt chỗ dành cho vé thưởng (khi có thay đổi) và triển khai tới các chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam và khách hàng.

e. Số dặm khấu trừ lấy thưởng được căn cứ vào loại phần thưởng, hãng khai thác, hạng ghế, hành trình, mùa (cao điểm, thấp điểm của đường bay), vùng trả thưởng và đối tượng lấy thưởng. Mức khấu trừ dặm áp dụng cho hội viên và người trong Danh sách nhận thưởng đã chỉ định được quy định tại Bảng trả thưởng. Trong trường hợp hội viên Bạch Kim và Vàng lấy thưởng cho người ngoài Danh sách nhận thưởng đã chỉ định, số dặm khấu trừ sẽ được tính thêm 20% so với mức quy định tại Bảng trả thưởng áp dụng cho hội viên Bông Sen Vàng.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 01/02/2016

f. Hội viên không được phép bán các loại phần thưởng Bông Sen Vàng. Trung tâm KHTX có quyền từ chối các yêu cầu cấp thưởng có dấu hiệu mua bán.

g. Dặm được tích luỹ trước sẽ được khấu trừ trước.

h. Dặm sẽ không được hoàn lại vào tài khoản của hội viên đã lấy thưởng cho vé thưởng chưa sử dụng hay mới sử dụng một phần, ngoại trừ các trường hợp do lỗi của Vietnam Airlines mà hội viên không thực hiện được chuyến bay hoặc các trường hợp khác theo quy định của Vietnam Airlines.

i. Hành trình trừ điểm có chặng bay chỉ trên Vietnam Airlines sẽ áp dụng bảng trả thưởng của Vietnam Airlines.

j. Mức khấu trừ dặm cho hành trình có các chặng bay trên các hãng hàng không khác áp dụng theo Bảng trả thưởng trên các hãng hàng không khác mà Vietnam Airlines có hợp tác về chương trình Khách hàng Thường xuyên.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 15/01/2016

Đối với hành trình có chặng bay kết hợp giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác, mức khấu trừ dặm của chặng bay trên hãng hàng không nào thì áp dụng theo Bảng trả thưởng tương ứng trong Quy định Bông Sen Vàng.

k. Hành trình trả thưởng có chặng bay trên các hãng hàng không ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên phải đặt riêng, không được phép kết hợp với chặng bay của Vietnam Airlines, hoặc với chặng bay của các hãng hàng không SkyTeam trên cùng 1 vé thưởng. Số dặm khấu trừ sẽ áp dụng Bảng trả thưởng dành cho những hành trình trên các hãng hàng không SkyTeam và các hãng hàng không khác.

l. Nếu hành trình trả thưởng có kết hợp nhiều chặng bay thì mức dặm khấu trừ sẽ là tổng của số dặm khấu trừ cho từng chặng bay.

m. Trường hợp hội viên Bạch kim và Vàng yêu cầu vé thưởng hoặc thưởng nâng hạng ghế cho trẻ em thì mức dặm khấu trừ tương đương với mức dặm khấu trừ của vé thưởng hoặc thưởng nâng hạng ghế dành cho người lớn.

n. Hội viên hạng Bạch Kim và Vàng được phép yêu cầu vé thưởng hoặc thưởng nâng hạng ghế cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi có tên trong danh sách nhận thưởng đi cùng với vé thưởng hoặc thưởng nâng hạng ghế của hội viên hoặc người trong nhóm chỉ định nhận thưởng. Số dặm khấu trừ bằng 10% số dặm lấy thưởng của người lớn. Mã đặt chỗ vé thưởng, vé nâng hạng ghế cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi cần được đặt trong cùng mã đặt chỗ vé thưởng, vé nâng hạng ghế của hội viên hoặc người trong nhóm chỉ định nhận thưởng.

o. Vé thưởng không được chuyển đổi hãng vận chuyển, thay đổi hành trình, gia hạn hiệu lực, chuyển nhượng sang người khác nhưng được phép thay đổi chuyến bay, ngày bay, giờ bay miễn phí trong trường hợp chuyến bay còn chỗ trống tương ứng (lưu ý các hạn chế về mùa cao điểm).

p. Thời hạn sử dụng của vé thưởng:

p.1. Vé thưởng có hành trình hoàn toàn trên các chuyến bay do VietnamAirlines khai thác và/hoặc trao đổi chỗ cứng (VN2000-VN2999): 1 năm kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên của hành trình lấy thưởng.

p.2. Vé thưởng có hành trình hoàn toàn trên các chuyến bay do các hãng hàng không SkyTeam khai thác: 1 năm kể từ ngày xuất vé.

p.3. Vé thưởng có hành trình kết hợp chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, trao đổi chỗ cứng (VN2000-VN2999) và chuyến bay của các hãng hàng không SkyTeam khai thác: 1 năm kể từ ngày xuất vé.

p.4. Vé thưởng hoàn toàn chưa sử dụng: 1 năm kể từ ngày xuất vé.

q. Giấy cấp thưởng đã được cấp, còn hạn nhưng hội viên yêu cầu thay đổi các chi tiết như: đổi tên, đổi hành trình và đổi hạng ghế thì được cấp lại với mức lệ phí như sau:

q1. Yêu cầu cấp thưởng cũ dưới 50.000 dặm: Trừ 3.000 dặm là lệ phí.

q2. Yêu cầu cấp thưởng cũ từ 50.000 dặm trở lên: Trừ 6.000 dặm là lệ phí.

q3. Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ nhiều hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên đã lấy thưởng.

q4. Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ ít hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản của hội viên đã lấy thưởng.

q5. Giấy cấp thưởng đã được cấp và còn hạn sử dụng nhưng chưa đổi thành vé thưởng thì được phép truy hoàn lại vào tài khoản của hội viên đã lấy thưởng với lệ phí bằng 50% số dặm đã trừ trên giấy cấp thưởng.

r. Quy định về hành trình trả thưởng như sau:

r1. Hành trình trả thưởng của Chương trình Bông Sen Vàng là hành trình có một hoặc nhiều chặng bay. Cách tính dặm khấu trừ cho một chặng bay dựa vào bảng trả thưởng theo điểm đầu và điểm cuối.

r2. Đối với chặng bay giữa 1 điểm nội địa Việt Nam và 1 điểm quốc tế mà Vietnam Airlines không khai thác chuyến bay thẳng trong ngày (có 1 điểm trung chuyển nội địa Việt Nam trong vòng 24 tiếng) thì số dặm khấu trừ được tính theo nguyên tắc từ Việt Nam đến điểm quốc tế đó. Các hành trình khác áp dụng theo nguyên tắc cộng chặng.

Ví dụ:

 • Số dặm khấu trừ cho hành trình VII VN x/HAN VN CDG được áp dụng theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines từ Việt Nam đến Châu Âu.
 • Số dặm khấu trừ cho hành trình HAN VN x/CDG AF AMS được áp dụng theo nguyên tắc cộng chặng theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines đối với chặng HANCDG và Bảng trả thưởng trên các hãng hàng không khác đối với chặng CDGAMS.
 • Số dặm khấu trừ cho hành trình VII VN x/SGN VN PQC áp dụng nguyên tắc cộng chặng VIISGN và SGNPQC theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 15/01/2016

r3. Nếu trong hành trình có điểm trung chuyển trong nội địa Việt Nam dưới 24 tiếng có hạng ghế trả thưởng khác nhau, số dặm trả thưởng được trừ theo hạng ghế cao nhất cho cả hành trình.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 15/01/2016

r4. Nếu trong hành trình của vé thưởng nâng hạng ghế có điểm trung chuyển dưới 24 tiếng với các hạng ghế của vé mua khác nhau, số dặm khấu trừ cho vé thưởng nâng hạng ghế trong trường hợp này được tính theo phương pháp cộng chặng.

s. Lãnh đạo Trung tâm KHTX có thẩm quyền ký gia hạn sử dụng, hoặc hoàn dặm đã khấu trừ trong một số trường hợp đặc biệt hội viên không thể sử dụng giấy cấp thưởng.

t. Lãnh đạo Trung Tâm Bông Sen Vàng có thẩm quyền phê duyệt:

 • Xử lý các trường hợp đặc biệt (Adhoc) liên quan đến cấp thưởng cho hội viên: giai đoạn trả thưởng, đối tượng hội viên được lấy thưởng cho người thân, thay đổi danh sách nhận thưởng trong nhóm chỉ định, mức khấu trừ dặm khi hội viên lấy thưởng cho người ngoài Danh sách nhận thưởng chỉ định, hạng đặt chỗ được phép lấy thưởng nâng hạng ghế…
 • Ký gia hạn sử dụng, hoặc hoàn dặm đã khấu trừ đối với các trường hợp đặc biệt mà hội viên không thể sử dụng vé thưởng đã xuất.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 01/02/2016

u. Trong trường hợp không sử dụng vé thưởng còn hạn, hội viên được lấy lại các khoản thuế và lệ phí (trừ phí dịch vụ xuất vé, nếu có) và không phải trả lệ phí hoàn vé.

v. Cho phép hội viên Bông Sen Vàng khi sử dụng vé thưởng được đăng ký các loại dịch vụ đặc biệt mà Vietnam Airlines có phục vụ trên chuyến bay và chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí dịch vụ đặc biệt theo đúng các quy định hiện hành của Vietnam Airlines áp dụng đối với vé mua.

Trường hợp trả thưởng trên những chuyến bay của hãng hàng không đối tác, hội viên Bông Sen Vàng phải tuân theo những quy định của hãng hàng không đối tác đang áp dụng cho hội viên sử dụng vé thưởng đăng ký sử dụng dịch vụ đặc biệt.

w. Khi yêu cầu cấp thưởng của hội viên được phê duyệt, hội viên mang thẻ Hội viên, giấy tờ tùy thân ra phòng vé của Vietnam Airlines (đã đăng ký trong yêu cầu cấp thưởng) để lấy vé thưởng. Trong trường hợp không trực tiếp lấy vé thưởng, hội viên được phép ủy quyền cho người khác lấy vé thưởng thay mình. Người được ủy quyền sẽ mang giấy tờ tùy thân của bản thân và của hội viên; Giấy ủy nhiệm nhận thưởng (theo mẫu) và thẻ Hội viên (nếu có) ra phòng vé được chỉ định trong Phiếu cấp thưởng để lấy vé. Tuy nhiên, đối với hội viên nhỏ hơn 18 tuổi thì sẽ cho phép cha, mẹ hoặc người giám hộ lấy thưởng hộ không cần uỷ quyền.

x. Vé thưởng còn hạn được yêu cầu thay đổi hạng ghế và chịu phí xuất vé. Chênh lệch dặm do thay đổi hạng ghế được khấu trừ dặm như sau:

x1. Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ nhiều hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản đã lấy thưởng.

x2. Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ ít hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản đã lấy thưởng.

2.3.3. Bảng trả thưởng

a. Dựa vào hành trình cụ thể, khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của các chặng bay trong hành trình, hãng vận chuyển, các hành trình được phân bổ vào các vùng trong Bảng trả thưởng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc Bảng trả thưởng dành cho các hãng hàng không SkyTeam và các hãng hàng không khác.

b. Để đảm bảo sự ổn định của chương trình và tránh khiếu nại của hội viên, bảng trả thưởng được cộng bố rộng rãi và chỉ thay đổi khi thực sự cần thiết theo hướng tăng cường quyền lợi cho hội viên và tính cạnh tranh của Bông Sen Vàng.

c. Bảng trả thưởng quốc tế và quốc nội trên Vietnam Airlines: Bảng trả thưởng dựa trên cơ sở khấu trừ dặm cho 1 chặng bay thực hiện giữa hai thành phố.

Bảng số dặm khấu trừ khi lấy thưởng trên Vietnam Airlines

Bảng định nghĩa nhóm đường bay lấy thưởng trên Vietnam Airlines

d. Bảng trả thưởng trên các hãng hàng không khác (Các hãng hàng không SkyTeam và các hãng hàng không khác mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên). Bảng trả thưởng dựa trên cơ sở trừ dặm cho 1 chặng bay thực hiện giữa hai thành phố. 

Xem tại link bên dưới:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/redeem-mile/with-skyteam

e. Bảng định nghĩa các vùng trả thưởng quốc tế trên Sky Team. 

Vui lòng xem Bảng định nghĩa các vùng lấy thưởng trên hãng hàng không khác tại đây

2.3.4. Các chuyến bay lấy thưởng

 1. Trên Vietnam Airlines

Các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác hoặc một số chuyến bay mà Vietnam Airlines có chỗ trên các chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác trong hợp tác trao đổi chỗ cứng. Không trả thưởng trên các chuyến bay Vietnam Airlines có hợp tác liên danh linh hoạt, trao đổi chỗ mềm.

 1. Trên các hãng hàng không SkyTeam
 • Các chuyến bay mà hãng khai thác và hãng hàng không ghi trên vé thuộc cùng một hãng hàng không SkyTeam. Ví dụ: AF*/AF.
 • Một số chuyến bay do công ty con của một hãng hàng không SkyTeam khai thác và tham gia nếu được quy định trong các hợp đồng song phương. Ví dụ: FM*/FM ( FM là công ty con của China Eastern Airlines).
 • Hoặc một số chuyến bay mà hãng khai thác là hãng hàng không SkyTeam và hãng ghi trên vé là công ty con của hãng khai thác nếu được quy định trong các hợp đồng song phương. Ví dụ: AE*/CI (AE – Madarin là công ty con của CI).
 1. Trên các hãng hàng không khác mà Vietnam Airlines có hợp tác về chương trình KHTX.

Các chuyến bay mà hãng khai thác và hãng hàng không ghi trên vé thuộc cùng một hãng hàng không mà Vietnam Airlines có hợp tác về trả thưởng chương trình KHTX.

2.3.5. Các hạng đặt chỗ trả thưởng

a. Trên Vietnam Airlines 

Hạng thương gia

O

Hạng phổ thông

X

b. Trên các hãng hàng không SkyTeam

Hạng đặt chỗ vé thưởng trên các chuyến bay của các hãng hàng không SkyTeam được quy định trong các hợp đồng hợp tác song phương. Ban TTBSP có trách nhiệm triển khai tới các đơn vị.

c. Trên các hãng hàng không khác có hợp tác chương trình KHTX

Hạng đặt chỗ vé thưởng trên các chuyến bay của các hãng hàng không khác ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines có hợp tác về chương trình khách hàng thường xuyên được quy định trong các hợp đồng hợp tác song phương. Ban TTBSP có trách nhiệm triển khai tới các đơn vị.

2.3.6.   Loại giá cước của vé thưởng (Fare basis)

Ban TTBSP có trách nhiệm ban hành, triển khai và hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan về loại giá cước của vé thưởng được áp dụng.

2.3.7.   Xử lý và cấp thưởng cho hội viên

Trung tâm Bông Sen Vàng có trách nhiệm ban hành, triển khai, đào tạo, và hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan về quy trình xử lý và cấp thưởng cho hội viên.

2.3.8.   Xử lý và giải quyết các trường hợp bất thường đối với vé thưởng

Vé thưởng Bông Sen Vàng và vé thưởng của các hãng hàng không SkyTeam được đối xử bình đẳng như vé mua trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không SkyTeam.

Trong trường hợp xảy ra bất thường trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc  các hãng Hàng không skyteam, các vé thưởng này được xử lý theo quy trình, quy định xử lý vé mua của Vietnam Airlines hoặc của các hãng Hàng không SkyTeam.


*Cập nhật ngày 2017-04-19 11:34:48