Cộng dặm

Cộng dặm

Cộng dặm

Lượt xem : 0

2.1. Nguyên tắc cộng dặm

       1. Các trường hợp cộng dặm:

a1. Hội viên được cộng dặm xét hạng trong các trường hợp sau:

 • Mua vé và thực hiện chuyến bay với Vietnam Airlines, các hãng hàng không SkyTeam, các hãng hàng không ngoài SkyTeam được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên các đối tác khác (ngân hàng, khách sạn, viễn thông….) được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
 • Tham gia các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines.

a2. Hội viên được cộng dặm thưởng trong các trường hợp sau:

 • Mua vé và thực hiện chuyến bay với Vietnam Airlines, các hãng hàng không SkyTeam, các hãng hàng không ngoài SkyTeam được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
 • Theo ưu đãi hạng thẻ của hội viên khi thực hiện chuyến bay với Vietnam Airlines, các hãng hàng không SkyTeam, các hãng hàng không ngoài SkyTeam được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên các đối tác khác (ngân hàng, khách sạn, viễn thông….) được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
 • Tham gia các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines

     2. Khiếu nại dặm:

 • Hội viên mới gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng được cộng lại dặm xét hạng và dặm thưởng cho các chuyến bay đã thực hiện trên Vietnam Airlines và SkyTeam với các hạng ghế được cộng dặm trong vòng 6 tháng trước ngày gia nhập.
 • Hội viên được cộng lại dặm cho các chuyến bay đã thực hiện trên Vietnam Airlines trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm Trung tâm KHTX nhận được yêu cầu của hội viên. Chứng từ yêu cầu cộng lại dặm bao gồm bản gốc/bản sao thẻ lên tàu và bản sao/số vé điện tử của chuyến bay.
 • Hội viên được cộng lại dặm cho các chuyến bay đã thực hiện trên các hãng hàng không khác trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng (tùy thuộc vào điều khoản trong hợp đồng hợp tác về chương trình khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và đối tác) tính đến thời điểm Trung tâm KHTX nhận được yêu cầu của hội viên. Chứng từ yêu cầu cộng lại dặm bao gồm bản gốc thẻ lên tàu và bản sao vé máy bay.
 • Hội viên được cộng lại dặm cho các sản phẩm, dịch vụ sử dụng trên các đối tác khác trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng tính đến thời điểm Trung tâm KHTX nhận được yêu cầu của hội viên. Chứng từ yêu cầu cộng lại dặm bao gồm bản sao kê ngân hàng (đối với đối tác ngân hàng) hoặc bản sao hóa đơn do hội viên đứng tên khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ (đối với các đối tác khác).
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến các đơn vị trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam và hội viên.

    3. Tài khoản Bông Sen Vàng của hội viên:

 • Mỗi hội viên tham gia Chương trình Bông Sen Vàng chỉ được phép có duy nhất một tài khoản của chương trình Bông Sen Vàng để cộng dặm cho bản thân.
 • Trong trường hợp hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng đồng thời là hội viên của một hay nhiều chương trình Khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác, hội viên được quyền lựa chọn duy nhất một tài khoản khách hàng thường xuyên để tích lũy dặm cho mỗi chuyến bay. Khi hội viên yêu cầu cộng dặm vào tài khoản của chương trình Bông Sen Vàng và dặm đã được cộng thì hội viên không được quyền yêu cầu hủy cộng dặm trong tài khoản của chương trình Bông Sen Vàng để chuyển sang tài khoản khác. 

    4. Việc cộng dặm trên các đối tác phi hàng không

 • Được thỏa thuận trong các hợp đồng song phương giữa Vietnam Airlines và các đối tác. Trung Tâm Bông Sen Vàng sẽ triển khai tới các đơn vị khi có thay đổi hoặc có hợp đồng ký mới.

    5. Việc cộng dặm trên các chuyến bay sẽ điều chỉnh bởi các điều kiện áp dụng như sau:

e1. Đối với những chuyến bay được cộng dặm nhưng bị huỷ hoặc chậm chuyến vì các lý do như thời tiết, kỹ thuật, hay các điều kiện bất thường khác mà hội viên không thực hiện hoặc không thể thực hiện được chuyến bay đó thì không được cộng dặm.e1

e2. Trường hợp hội viên được chuyển sang các chuyến bay được cộng dặm khác thì dặm sẽ được cộng cho các chuyến bay thực tế đó.

e3. Nếu hội viên Bông Sen Vàng đồng thời là hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên của các Hãng hàng không là đối tác của Chương trình thì hội viên đó chỉ được phép cộng dặm vào tài khoản của một Chương trình Khách hàng thường xuyên cho mỗi chuyến bay.

e4. Dặm sẽ không được cộng cho vé đã bị cấm sử dụng, vé đã hết hạn sử dụng, vé thưởng Bông Sen Vàng, vé thưởng các Chương trình Khách hàng thường xuyên đối tác của Bông Sen Vàng và các loại vé miễn giảm cước ID/AD khác.

e5. Dặm chỉ cộng theo hạng ghế mua thực tế của hội viên, không theo hạng ghế mà hội viên đã sử dụng trừ khi có thông báo khác.

e6. Trong trường hợp hội viên tự nguyện nâng hạng ghế cho vé mua của mình lên hạng ghế cao hơn bằng cách nộp thêm tiền vé chênh lệch thì sẽ được cộng dặm vào tài khoản cho vé mua với hạng ghế được nâng tương ứng. Trong trường hợp hội viên được nâng hạng ghế miễn phí, nâng hạng ghế bằng cách quy đổi dặm thưởng, hoặc theo các chính sách bán khác của Vietnam Airlines (các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán, chính sách bán Option Town,…), dặm sẽ chỉ được cộng theo hạng ghế mua ban đầu.

e7. Hội viên đi bằng vé mua hạng Nhất, hạng Thương gia hoặc hạng Phổ thông đặc biệt nhưng bị giảm hạng ghế bắt buộc sẽ được hưởng chế độ đền bù theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines và chỉ được cộng dặm theo hạng ghế thực bay.

e8. Hội viên không được cộng thêm dặm khi mua vé cho hành lý quá cước hoặc trả thêm tiền để mua thêm ghế ngồi cho mình trên chuyến bay.

e9. Vé đã mua nhưng chưa hoặc không được sử dụng (đã hoặc chưa được hoàn trả) thì tương ứng chưa hoặc không được cộng dặm.

e10. Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng sẽ chỉ được cộng dặm khi mua vé và đặt chỗ với một số loại giá và hạng đặt chỗ nhất định. Mỗi hạng ghế sẽ tương ứng với các hạng đặt chỗ được cộng dặm khác nhau.

e11. Trường hợp hội viên bị thay đổi chuyến bay không tự nguyện sang chuyến bay khác và chuyến bay mới không được cộng dặm thì hội viên sẽ được cộng dặm theo vé đã mua ban đầu.

2.2.2. Phương pháp cộng dặm

a. Với mỗi chuyến bay được cộng dặm, số dặm cộng vào tài khoản của hội viên được tính căn cứ vào khoảng cách dặm bay giữa điểm đầu và điểm cuối của hành trình nhân với hệ số cộng dặm theo hạng đặt chỗ.

b. Hội viên Bông Sen Vàng được cộng dặm xét hạng và dặm thưởng khi sử dụng vé có hạng đặt chỗ được cộng dặm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, các hãng trong SkyTeam và được cộng dặm thưởng trên các hãng hàng không ngoài SkyTeam khi Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên với các hạng đặt chỗ được cộng dặm.

b1. Hội viên Bông Sen Vàng được cộng dặm xét hạng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines theo hạng đặt chỗ, hệ số như sau:

Hệ số cộng dặm áp dụng đối với chuyến bay nội địa:

Hạng dịch vụ

Hạng đặt chỗ hiện tại

Hạng đặt chỗ điều chỉnh

Hệ số cộng dặm

Hạng Thương gia

J, C

J, C

2,00

D

D, I (*)

1,50

Hạng Phổ thông

Y, M, S, K

Y, M, S

1,25

L, Q

L, Q, K

1,00

B, N, R, T

B, N, R, T

0,50

(*) ­Chỉ áp dụng với hạng I của vé thương mại giá đủ, không áp dụng với vé LB, ID, AD, CA, XTTM…

Hệ số cộng dặm áp dụng đối với chuyến bay quốc tế:       

Hạng dịch vụ

Hạng đặt chỗ hiện tại

Hạng đặt chỗ điều chỉnh

Hệ số cộng dặm

Hạng Thương gia

J, C

J, C

2,00

D

D, I (*)

1,50

Hạng Phổ thông đặc biệt

W, Z

W, Z

1,25

 

U (*)

1,10

Hạng Phổ thông

Y

Y

1,10

B, M, S

B, M, S

1,00

H, K, L, Q

H, K, L, Q

0,75

N, R, T

 

0,25

(*) ­Chỉ áp dụng với hạng I, U của vé thương mại giá đủ, không áp dụng với vé LB, ID, AD, CA, XTTM…

VNA không áp dụng cộng dặm xét hạng trên các chuyến bay liên danh được khai thác bởi các hãng hàng không ngoài SkyTeam (trừ các hãng hàng không: BL, 0V, K6)

Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ triển khai tới các đơn vị và hội viên Bông Sen Vàng những thay đổi về hạng đặt chỗ được cộng dặm và hệ số cộng dặm phù hợp với chính sách bán của Vietnam Airlines trong từng giai đoạn.

b2. Hạng đặt chỗ, hệ số cộng dặm trên các chuyến bay của các hãng hàng không SkyTeam và các hãng hàng không ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên sẽ được quy định cụ thể trong các hợp đồng hợp tác song phương giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không này.

Trung Tâm Bông Sen Vàng chịu trách nhiệm triển khai, thông báo hạng đặt chỗ được cộng dặm tương ứng với hạng ghế trên Vietnam Airlines, các hãng hàng không SkyTeam, các hãng hàng không ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên.

c. Dặm ưu đãi hạng thẻ: Hội viên hạng Titan được cộng thêm 30% số dặm. Hội viên hạng Vàng được cộng thêm 50% số dặm. Hội viên hạng Bạch kim được cộng thêm 100% số dặm. Số dặm cộng theo hạng thẻ hội viên chỉ là dặm thưởng, không phải là dặm xét hạng thẻ hội viên.

2.2.3.  Các chuyến bay được cộng dặm

Hội viên được cộng dặm khi bay trên những chuyến bay sau đây:

a. Các chuyến bay quốc tế và nội địa thường lệ do Vietnam Airlines khai thác và tham gia (VN*/VN), ngoại trừ các chuyến bay thuê chuyến

b. Các chuyến bay do các hãng hàng không SkyTeam khai thác và Vietnam Airlines tham gia (VN*/SKT)

c. Các chuyến bay quốc tế, một số chuyến bay quốc nội mà Vietnam Airlines có hợp đồng hợp tác liên danh (liên danh linh hoạt, liên doanh, trao đổi chỗ, mua/bán chỗ...) với các hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác mà Vietnam Airlines là hãng tham gia (VN*/OAL);

d. Các chuyến bay do các hãng hàng không SkyTeam khai thác và tham gia (SKT*/SKT);

e. Các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và các hãng hàng không trong SkyTeam tham gia (SKT*/VN);

f. Các chuyến bay do một hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác và hãng hàng không trong SkyTeam tham gia được quy định trong các hợp đồng hợp tác song phương về Chương trình Khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không SkyTeam (SKT*/OAL);

g. Các chuyến bay do một hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác và tham gia mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên (OAL*/OAL);

h. Các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và một hãng hàng không ngoài SkyTeam tham gia mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên (OAL*/VN);

i. Các chuyến bay do một hãng trong SkyTeam khai thác và một hãng hàng không ngoài SkyTeam tham gia được quy định trong hợp đồng hợp tác song phương về chương trình Khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không Sky Team (OAL*/SKT).

2.2.4. Cộng dặm trong các trường hợp khác

a. Hội viên có thể được cộng thêm dặm vào tài khoản từ các chương trình ưu đãi tặng dặm Vietnam Airlines và đối tác Chương trình Bông Sen Vàng phối hợp triển khai và được Chương trình Bông Sen Vàng thông báo trước.

b. Hội viên có thể được tặng dặm thiện chí trong các trường hợp khiếu nại do lỗi của Vietnam Airlines.

c. Đối với các trường hợp hủy, chậm chuyến bay, từ chối chuyên chở, hành lý thất lạc, hạ hạng ghế...do lỗi của Vietnam Airlines dẫn đến khiếu nại của hội viên, giao cho Ban TTBSP xem xét và quyết định bồi thường thiện chí bằng dặm cho hội viên. Trong các trường hợp này, cần phải có xác nhận của đại diện Vietnam Airlines tại sân bay trước khi quyết định tặng dặm thiện chí.

d. Lãnh đạo Ban Trung tâm Bông Sen Vàng được quyền xem xét và phê duyệt các trường hợp cộng dặm quá thời hạn, cộng dặm trên các chuyến bay SkyTeam thiếu thẻ lên máy bay gốc với lý do chính đáng và có xác nhận của đối tác SkyTeam về việc khách đã bay, phê duyệt cho phép hội viên trả tiền chênh lệch nâng hạng đặt chỗ của vé mua đã sử dụng với mục đích cộng dặm Bông Sen Vàng trong một số trường hợp chính sách của VN thay đổi mà khách chưa cập nhật.


*Cập nhật ngày 2017-06-15 16:49:38