Gia nhập và bãi miễn danh hiệu

Gia nhập, chấp nhận, duy trì và bãi miễn danh hiệu của hội viên

Gia nhập, chấp nhận, duy trì và bãi miễn danh hiệu của hội viên

Lượt xem : 0

1.   Đối tượng tham gia

- Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành hội viên Bông Sen Vàng.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia chương trình bông Sen Vàng như là một cá nhân. 

2.   Thủ tục gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng

- Cá nhân mong muốn trở thành hội viên của chương trình Bông Sen Vàng có thể truy cập vào trang web của Chương trình và làm theo hướng dẫn để gia nhập Chương trình.

- Cá nhân sau khi gia nhập chương trình Bông Sen Vàng thành công sẽ nhận được số thẻ Đăng ký, thư chào mừng của Chương trình và thư nhắc mật khẩu qua email. Hội viên phải lưu giữ số thẻ Đăng ký để sử dụng cộng dặm trong thời gian chưa được cấp thẻ Bạc.

- Hội viên có trách nhiệm đảm bảo đúng địa chỉ liên lạc, địa chỉ Email, số điện thoại của mình khi đăng ký tham gia Chương trình Bông Sen Vàng và chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật về các thông tin trên. Nếu hội viên thay đổi địa chỉ thư tín, email, điện thoại liên lạc phải thông báo ngay cho Trung tâm KHTX hoặc trực tiếp cập nhật vào tài khoản hội viên trên trang web của Vietnam Airlines. Trung tâm không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc thư, thẻ, ấn phẩm gửi cho hội viên do địa chỉ liên lạc không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.

3.   Tiêu chuẩn xét hạng và thời điểm công nhận danh hiệu, hạng hội viên

- Nếu đối tượng gia nhập Chương trình đủ điều kiện gia nhâp theo quy định và khách hàng đã điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, danh hiệu hội viên Đăng ký sẽ được công nhận khi các thông tin của khách hàng đã được cập nhật trong hệ thống FFP.

- Danh hiệu hội viên hạng Bạc được công nhận sau khi chuyến bay được cộng dặm đầu tiên với Vietnam Airlines hoặc của các hãng hàng không SkyTeam do hội viên Đăng ký thực hiện được cập nhật vào hệ thống FFP.

- Danh hiệu hội viên hạng Titan được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 15.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện được 20 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam và được cập nhật trong hệ thống FFP.

- Danh hiệu hội viên hạng Vàng được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất là 30.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện được 30 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam và được cập nhật trong hệ thống FFP.

- Danh hiệu hội viên hạng Bạch kim được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất là 50.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện được 50 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam và được cập nhật trong hệ thống FFP.

- Tổng Giám Đốc có thẩm quyền phê duyệt các trường hợp nâng hạng thẻ cho khách đối ngoại, khách là đối tác, bạn hàng của Vietnam Airlines.

- Lãnh đạo Trung tâm  có thẩm quyền phê duyệt nâng hạng thẻ hội viên cho các trường hợp: Hội viên có nhiều đóng góp và gần đủ dặm/chuyến bay để lên hạng thẻ; lỗi sai sót của hệ thống; các trường hợp là lãnh đạo của các công ty đối tác thương mại hành khách của Vietnam Airlines.

- Lãnh đạo Trung tâm Khách hàng thường xuyên có thẩm quyền phê duyệt nâng hạng thẻ hội viên cho các trường hợp: Hội viên đã đủ dặm/chuyến bay để lên hạng thẻ cao hơn nhưng hệ thống chưa tự động chạy nâng hạng cho hội viên.

4.   Duy trì danh hiệu hội viên

Trong kỳ xét hạng thẻ hội viên tiếp theo, hội viên hạng Titan, hạng Vàng và Bạch kim phải tiếp tục bay với Vietnam Airlines và/hoặc các hãng hàng không SkyTeam để được duy trì danh hiệu hội viên, cụ thể như sau:

- Hội viên hạng Titan phải tích lũy được ít nhất là 15.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện 20 chuyến bay được cộng dặm với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam bằng vé mua;

- Hội viên hạng Vàng phải tích lũy được ít nhất là 30.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện 30 chuyến bay được cộng dặm với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam bằng vé mua;

- Hội viên hạng Bạch kim phải tích lũy được ít nhất là 50.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện 50 chuyến bay được cộng dặm với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam bằng vé mua.

- Nếu đến kỳ xét hạng, hội viên hạng Titan, Vàng và Bạch kim không đạt tiêu chuẩn duy trì danh hiệu hội viên thì sẽ bị giảm xuống hạng thẻ tương ứng với số dặm xét hạng đạt được trong kỳ xét hạng hoặc bị giảm xuống hạng thẻ Bạc.

- Hạng thẻ Bạc của hội viên không có ngày hết hạn ngoại trừ các trường hợp bãi miễn danh hiệu hội viên như Điều 5, khoản 5 dưới đây.

5.   Bãi miễn danh hiệu hội viên

Trung tâm KHTX có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên trong các trường hợp như hội viên vi phạm nghiêm trọng điều lệ của chương trình Bông Sen Vàng, hội viên tự nguyện xin rút không tham gia, hội viên qua đời v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ số dặm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ.

6.   Kiểm tra, kiểm soát tài khoản hội viên

- Trung tâm KHTX được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho hội viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình;

- Trung tâm KHTX sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng dặm khi phát hiện ra các tài khoản hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. Trung tâm có quyền hủy bỏ số dặm đã được cộng, hạ hạng thẻ, đóng tài khoản hội viên, bãi miễn danh hiệu hội viên khi xác định được số dặm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống;

- Trung tâm KHTX có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản Bông Sen Vàng;

- Trung tâm KHTX có quyền được phối hợp với các đối tác hoặc các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các tài khoản Bông Sen Vàng.


*Cập nhật ngày 2017-05-03 09:50:06