Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ

Lượt xem : 0

Giải thích các từ ngữ

1. “Số thẻ hội viên”: là số xác định duy nhất cho từng hội viên trong hồ sơ hội viên và được in trên thẻ hội viên.

2. “Thẻ hội viên”: là phương tiện dùng để nhận biết hội viên. Mỗi hạng hội viên có từng loại thẻ tương ứng.

3. “Số thẻ Đăng ký”: là số thẻ tạm thời được cấp ngay sau khi hội viên gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng. Hội viên sẽ nhận được số thẻ Đăng ký qua email cùng với thư chào mừng từ Chương trình. Hội viên Đăng ký sử dụng số thẻ này để tích lũy dặm thưởng cho đến khi được cấp thẻ hội viên chính thức đầu tiên - thẻ hội viên hạng Bạc;

4. “Thẻ hạng Bạc”: là thẻ chính thức được cấp cho hội viên hạng Bạc. Thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn. Hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do hội viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo dẫn đến việc thất lạc thẻ, Trung tâm KHTX sẽ cấp lại thẻ cho hội viên với mức lệ phí 2.000 dặm. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Trung tâm KHTX sẽ tiến hành đổi miễn phí cho các trường hợp thẻ cũ, hỏng do đã sử dụng trong thời gian dài;

5. “Thẻ hạng Titan”: là thẻ chính thức được cấp cho hội viên hạng Titan. Thẻ có giá trị hiệu lực trong vòng từ 12 đến tối đa 13 tháng. Sau mỗi kỳ xét hạng, hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do hội viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo dẫn đến việc thất lạc thẻ, Trung tâm KHTX sẽ cấp lại thẻ cho hội viên với mức lệ phí 2.000 dặm. Sau khi đã hết hiệu lực ghi trên thẻ, thẻ sẽ không còn giá trị sử dụng;

6. “Thẻ hạng Vàng”: là thẻ chính thức được cấp cho hội viên hạng Vàng. Thẻ có giá trị hiệu lực trong vòng từ 12 đến tối đa 13 tháng. Sau mỗi kỳ xét hạng, hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do hội viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo dẫn đến việc thất lạc thẻ , Trung tâm KHTX sẽ cấp lại thẻ cho hội viên với mức lệ phí 2.000 dặm. Sau khi đã hết hiệu lực ghi trên thẻ, thẻ sẽ không còn giá trị sử dụng;

7. “Thẻ Bạch kim”: là thẻ chính thức được cấp cho hội viên hạng Bạch kim. Thẻ có giá trị hiệu lực trong vòng từ 12 đến tối đa 13 tháng. Sau mỗi kỳ xét hạng, hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do hội viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo dẫn đến việc thất lạc thẻ, Trung tâm KHTX sẽ cấp lại thẻ cho hội viên với mức lệ phí 2.000 dặm. Sau khi đã hết hiệu lực ghi trên thẻ, thẻ sẽ không còn giá trị sử dụng;

8. “Dặm”: là đơn vị tính của Chương trình Bông Sen Vàng dựa trên cơ sở dặm bay. Mỗi đơn vị tính tương đương với 1 dặm. Dặm được chia làm 2 loại: Dặm thưởng và Dặm xét hạng thẻ hội viên;

9. “Dặm thưởng”: là dặm dùng để đổi lấy các phần thưởng từ Chương trình Bông Sen Vàng. Dặm thưởng của hội viên sẽ có thời hạn sử dụng từ 2 năm đến tối đa 3 năm tuỳ thuộc vào thời điểm gia nhập Chương trình của hội viên và thời điểm tích lũy được số dặm thưởng đó.

10. “Dặm xét hạng”: là dặm dùng để xác định hạng thẻ hội viên tại mỗi kỳ xét hạng hội viên. Dặm xét hạng có thời hạn tối đa 13 tháng.

11. “Chặng bay xét hạng”: là chặng bay dùng để xác định hạng thẻ hội viên tại mỗi kỳ xét hạng hội viên. Chặng bay xét hạng có thời hạn tối đa 13 tháng.

12. “Tài khoản hội viên”: là tài khoản được Trung tâm KHTX tạo ra cho từng cá nhân hội viên, lưu trữ số dặm tích luỹ từ mọi hoạt động của hội viên: cộng dặm hoặc khấu trừ dặm khi lấy thưởng;

13. “Mật khẩu”: là một tập hợp tối đa 8 ký tự do hội viên tự chọn khi đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng. Hội viên có thể thay đổi mật khẩu bằng cách truy cập vào tài khoản của hội viên qua trang web hoặc ứng dụng di động của Chương trình Bông Sen Vàng. Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ hội viên mới có thể truy cập vào tài khoản;

14. “Thông báo tài khoản”: là thông báo định kỳ về những biến động trong tài khoản dặm được Trung tâm KHTX gửi tới hội viên theo hình thức thư điện tử;

15. “Phần thưởng Bông Sen Vàng”: là các loại phần thưởng có giá trị tương ứng với số dặm thưởng nhất định theo quy định của chương trình Bông Sen Vàng mà hội viên tùy theo hạng thẻ có thể yêu cầu lấy thưởng. Phần thưởng Bông Sen Vàng bao gồm: vé thưởng, thưởng nâng hạng ghế; thưởng hành lý quá cước; thưởng phòng chờ hạng Thương gia, thưởng sản phẩm, dịch vụ trên các đối tác phi hàng không của chương trình Bông Sen Vàng…

16. “Vé thưởng”: là vé được cấp để đi trên Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không đối tác của Chương trình trên cơ sở khấu trừ số dặm thưởng được tích lũy còn hiệu lực sử dụng trong tài khoản dặm của hội viên. Vé thưởng có thể được cấp thông qua: các phòng vé của Vietnam Airlines; ứng dụng di động của chương trình Bông Sen Vàng hoặc website của Vietnam Airlines.

17. “Yêu cầu cấp thưởng”: là yêu cầu mà hội viên gửi tới Trung tâm KHTX để yêu cầu lấy thưởng khi đã tích lũy đủ số dặm cần thiết trong tài khoản dặm;

18. “Danh sách nhận thưởng” Danh sách nhận thưởng là danh sách tối đa 10 người do hội viên hạng Vàng và Bạch kim chỉ định. Tên người nhận thưởng trong Danh sách này không được hủy nhưng được tiếp tục bổ sung khi hội viên chưa chỉ định đủ 10 người và được thay đổi miễn phí 1 người trong 1 năm lịch (01/01 đến 31/12)

19. “Giấy cấp thưởng” là chứng từ do Trung tâm KHTX phát hành và là căn cứ để các Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP xuất vé thưởng cho hội viên. Giấy cấp thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành (áp dụng đối với trường hợp lấy vé thưởng tại các phòng vé của Vietnam Airlines);

20. “Giấy ủy nhiệm nhận thưởng” là giấy mà hội viên ủy nhiệm người thay mặt mình nhận thưởng tại các Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

 


*Cập nhật ngày 2017-04-17 15:57:14