Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Chương trình Bông Sen Vàng là chương trình dành cho khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines.

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng:

  • Các cá nhân trên 2 tuổi đều có thể đăng ký trở thành hội viên
  • Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng:

 Điều kiện và điều khoản: xem file đính kèm

Điều Kiện Và Điều Khoản.docx
*Cập nhật ngày 2017-06-15 08:21:06