Giới thiệu

ĐIỂU CHỈNH QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BÔNG SEN VÀNG

ĐIỂU CHỈNH QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BÔNG SEN VÀNG

Bảng trả thưởng trên các chuyến bay Vietnam Airlines hiệu lực từ ngày 1/10/2017: tham khảo tại đây

Các điều khoản khác của Quy định Bông Sen Vàng vẫn giữ nguyên.


*Cập nhật ngày 2017-10-09 03:56:36

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Chương trình Bông Sen Vàng là chương trình dành cho khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines.

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng:

  • Các cá nhân trên 2 tuổi đều có thể đăng ký trở thành hội viên
  • Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng:

 Điều kiện và điều khoản: xem file đính kèm

Điều Kiện Và Điều Khoản.docx
*Cập nhật ngày 2017-06-15 08:21:06