Các hạng thẻ hội viên

Các hạng thẻ hội viên

Các hạng thẻ hội viên

Lượt xem : 0

1. Hội viên đăng ký: 

Hội viên Đăng ký”: là cá nhân đã đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng và được Trung tâm KHTX chấp nhận bằng cách gửi thư chúc mừng, nhưng chưa thực hiện chuyến bay được cộng dặm nào với Vietnam Airlines hoặc với các hãng hàng không SkyTeam để tích luỹ dặm xét hạng hội viên

2. Hội viên hạng Bạc: 

Hội viên hạng Bạc”: là hội viên đã đăng ký tham gia Chương trình Bông Sen Vàng và thực hiện ít nhất một chuyến bay được cộng dặm với Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam kể từ thời điểm gia nhập Chương trình  Bông Sen Vàng

3. Hội viên hạng Titan: 

“Hội viên hạng Titan”: là những hội viên đã tích luỹ được ít nhất 15.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện ít nhất 20 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam trong vòng tối đa 13 tháng liên tục. Hội viên hạng Titan tương ứng với hạng thẻ Elite khi bay trên các hãng hàng không SkyTeam

4. Hội viên hạng Vàng: 

“Hội viên hạng Vàng”: là những hội viên đã tích luỹ được ít nhất 30.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện ít nhất 30 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam trong vòng tối đa 13 tháng liên tục. Hội viên hạng Vàng tương ứng với hạng thẻ Elite khi bay trên các hãng hàng không SkyTeam

5. Hội viên hạng Bạch Kim:

Hội viên hạng Bạch kim”: là những hội viên đã tích luỹ được ít nhất 50.000 dặm xét hạng hoặc thực hiện ít nhất 50 chuyến bay được cộng dặm bằng vé mua trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không SkyTeam trong vòng tối đa 13 tháng liên tục. Hội viên hạng Bạch kim tương ứng với hạng thẻ Elite Plus khi bay trên các hãng hàng không SkyTeam

 

 


*Cập nhật ngày 2017-04-17 16:36:28